Zgoda na udział

Prosimy o wydrukowanie, podpisanie oraz zabranie na zajęcia zgody na udział w zajęciach.