KONTAKT

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE UMAWIA SIĘ TELEFONICZNIE Z WYBRANYM INSTRUKTOREM. KONTAKT W ZAKŁADCE: INSTRUKTORZY

W SPRAWIE ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORAZ W CELU UZYSKANIA WSZELKICH INFORMACJI PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ POD NUMEREM: