REGULAMIN

 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 

1) Podczas zajęć obowiązuje strój oraz obuwie sportowe.

 

2) Podczas zajęć zalecamy zabezpieczenie ciała ochraniaczami oraz kaskiem.

 

3) Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.

 

4) Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

 

5) W przypadku odwołania zajęć z przyczyn wynikających z działania sił wyższych, zajęcia zostaną odrobione w najbliższym ustalonym terminie.

 

6) Za rzeczy pozostawione przez uczestnika w miejscu treningu, trener prowadzący nie ponosi odpowiedzialności.

 

7) Zajęcia prowadzone są pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorów, trenerów oraz opiekunów.

 

8) Uczestnictwo w zajęciach szkoły SKATEBOARD SCHOOL jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

© 2014 SKATEBOARD SCHOOL

© 2014 SKATEBOARD SCHOOL

INFO: 519 834 638